Webbinarium 4 i serien Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning

Arrangör Energikontoret Skåne del av Kommunförbundet Skåne
Tid 2020-09-01 09:0010:00
Plats Webbinarium, Online
Anmälan för att erhålla länk
 

Nu ger projektet Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne del 4 i webbinarieserien
Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning

Detta webbinarium kommer behandla
Cirkulär ekonomi i upphandling 

Frågor som kommer behandlas är: Vad är en cirkulär upphandling? och Vad är viktigt att tänka på vid cirkulär upphandling? 
Ni kommer också att ges konkreta exempel på denna typ av upphandling.

Medverkande:
Helena Nilsson, projektledare, Hållbar Utveckling Skåne
Sofia Lingegård, forskare inom hållbar upphandling, KTH (https://www.kth.se/profile/sofilin)
Elina Persson, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad

Medarrangör: 
Hållbar Utveckling Skåne inom projektet Cirkulära Skåne

Sista dag för anmälan: torsdag 27 augusti