Medlemsmöte om sektorns bidrag och behov i coronakrisen

Arrangör NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Tid 2020-05-26 10:0011:30
Plats ZOOM-möte, Malmö
Standardbiljett
 

I kristid är den idéburna sektorn viktigare än någonsin, under de senaste veckorna har vi sett en rad exempel på initiativ och insatser från sektorn som på olika sätt stöttat samhället och utsatta grupper. Samtidigt upplever vi att sektorns bidrag ofta glöms bort eller tas för givet. Många idéburna organisationer kämpar nu med ökad efterfrågan samtidigt som det ekonomiska läget är tufft. Utifrån detta skulle NÄTVERKET vilja samla våra medlemsorganisationer för ett gemensamt uttalande där vi belyser sektorns insatser i kristid och samtidigt lyfter vilka behov de idéburna organisationerna i Skåne har för att kunna fortsätta verka. Vi ser också behov av att redan nu börja diskutera vilka insatser som kommer att behövas efter krisen.

 

Vi bjuder därför in till ett möte för att diskutera våra utmaningar och behov, exemplifiera sektorns bidrag i krisen och ta ställning till om vi ska göra ett gemensamt uttalande från sektorn. Mötet riktar sig i första hand till NÄTVERKET:s medlemsorganisationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta så vi får in en bredd perspektiv från olika typer av organisationer.

 

Mötet kommer att hållas den 26 maj kl 10-11.30 via länk (Zoom). De som anmäler sig får information om hur man ansluter strax innan mötet.