Slamnätverk via web

Tid 2020-06-04 09:0011:30
Plats Via webben, Online
Slamnätverk via web
 

Välkommen till en digital nätverksträff den 4 juni kl. 9-11.30

Program med ca-tider

09.00 Inledning och aktuella frågor

09.15 Betänkandet Hållbar slamhantering

10.00 Resultat från långliggande slamspridning i Skåne samt färska studier om antibiotikaresistens 

10.20 Paus

10.30 Alternativt omhändertagande av slamavskiljarslam

- Pyrolys av slam och information om Skånefrös anläggning

- Avvattning via transportabelt avvattningsverk

11.15 Kommande träff och avslutande frågor