Informations- och dialogmöte

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor, Delmos och Länsstyrelsen
Tid 2020-05-28 09:3012:00
Plats Zoom, Malmö
Informations- och dialogmöte
 

Delegationen mot segregation bjuder tillsammans med NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne och
Länsstyrelsen in till ett informations- och dialogmöte.

Tid: 28 maj kl 09.30-12.00
Plats: Zoom
(möteslänk skickas till de som anmält sig)

Delegationen mot segregation har i uppdrag att samverka med och stödja den idéburna sektorn på lång sikt, bland annat genom olika typer av kunskapsstöd och kring samverkan med andra. Vi behöver er kunskap och era tankar om vad den idéburna sektorn behöver för att skapa en framtida strategi.