Stolthet som strategi -en outnyttjad resurskälla

Arrangör Luleå Science Park
Tid 2020-06-02 12:0012:45
Plats Digital föreläsning, länk skickas ut , Luleå

Eventet stängt för nya bokningar

En streamad föreläsning om betydelsen av stolthet i organisationer.
Stolthet är livsviktig – särskilt NU när alla resurser behövs!
Det märks om en organisation är stolt eller inte.
Stolthet bidrar till välmående, lönsamhet och framgång.

Gemensamt skapar vi förståelse för vad stolthet egentligen är och tar del av effekter och möjligheter som forskningen visar att stolthet kan medföra.

Föreläsarna Elin Alsiok & Caroline Stenbacka Nordström från Stolthetsbyrån AB presenterar även processverktyg för att ledare, medarbetare och arbetslag ska öka sin kompetens att kunna stärka och utveckla sin organisatoriska stolthet. 


Föreläsarna är författare till den uppmärksammade boken ’Stolthet som strategi – stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet’ utgiven av Liber förlag. Författarna kombinerar ekonomi och psykologi i sin praktiska strategi och konkreta metod. De har under de senaste åren föreläst på olika arenor och hållit workshops i organisationer och företag om sitt unika koncept. Mer information och publicitet om boken finns att ta del av på www.stolthetsomstrategi.com