Smarta energiloopar nyttjar energisystemet till fullo

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-05-27 09:0010:15
Plats Online
Standardbiljett
 

WEBBINARIUM  27 maj 2020 kl. 09:00-10:15


Hur kan vi optimera nyttan av den producerade energi? Växjö Energi presenterar två innovativa lösningar för att nyttja energin i systemet i flera steg. Stadsnätägaren Wexnet kan erbjuda gröna datatjänster tack vare den biobränslebaserade fjärrkyla-loopen.  


Samarbetet mellan Växjö Energi och Växjöbostäder har bidragit till en energimix av lågtempererad fjärrvärme, värmeåtervinning från avloppsvatten och kombipaneler för solel/värme.  


Webbinariet ger inspel och inspiration att hitta den egna potentialen för smarta energiloopar. 

---------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kommer att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd