Halvera energianvändningen i miljonprogrammet – så här gör du!

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2020-05-27 11:0012:00
Plats Online
Standardbiljett
 

WEBBINARIUM  27 maj 2020 kl. 11:00 - 12:00


Renovera smart, använd totalmetodiken och få med innovativa lösningar som lyfter din energirenovering. Växjöbostäder berättar om hur de genom en mix av traditionella och innovativa energieffektiviseringsåtgärder lyckades sänka energiförbrukningen med mellan 50 – 70 % i kvarteret Alabastern. 
---------------------------------------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kommer att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd