Webinar om containers, cloud-native och Kubernetes

Arrangör Datacenter Innovation Region, Luleå tekniska universitet
Tid 2020-05-12 12:0013:00
Standardbiljett
 

Containers, cloud-native och Kubernetes - hur drar du bäst nytta av det moderna angreppssättet till mjukvaruutveckling och drift?


Containers och Kubernetes är tekniker som ingår i det bredare angreppssätt till mjukvaruutveckling och drift som brukar benämnas cloud native. Detta har

blivit extremt populärt senaste åren och möjliggör snabbare utvecklingscykler, högre tillgänglighet och ger oberoende till enskilda molnleverantörers plattformar.


Kubernetes är det snabbast växande open source-projektet i världen och det med flest utvecklare efter Linux. Populariteten hos utvecklare för containers växer explosionsartat och merparten av alla applikationer kommer de närmaste åren att distribueras och konsumeras i form av containers. 


Elastisys utvecklar och driftar en egen distribution, Compliant Kubernetes, för kunder med hårda krav på säkerhet och regelefterlevnad. Elastisys har under flera år hjälpt bolag och organisationer över hela Europa med transformationer mot modern, container-baserade mjukvaruutveckling med hjälp av open source-verktygen i cloud-native ekosystemet.


Johan Tordsson, CTO på Elastisys och cloud-forskare på Umeå Universitet, går igenom grunderna för containers, cloud-native och Kubernetes. Utifrån Elastisys erfarenhet av transformations-resor i en mängd olika branscher och CNCFs cloud

native trail map tar Johan upp lärdomar, best practices och fallgropar

att undvika för att på bästa sätt kunna dra nytta av tekniken. Vad är business caset för att göra den här omställningen, vilka är de lågt hängande frukterna och hur kan organisationer ta sig an förändringen beroende på hur långt man kommit på resan?12 maj, 2020, kl 12-13OBS! Videoläken kommer att skickas ut separat efter anmälan.