En Bättre Matchning - Resultatmöte för pilotstudien

Arrangör Mälardalsrådet
Tid 2020-08-27 09:3012:30
Plats Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm.
Standardbiljett
 

Välkomna till resultat- och dialogmöte för arbetet med pilot-studien mellan En Bättre Matchning och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen. 
 

Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm.
Tid: torsdag 27 augusti 09.30- 12.30 (med gemensam lunch från kl. 12.30)  

Under våren arbetar representanter från högre lärosäten och regioner i Stockholm-Mälarregionen för att hitta metoder för gemensamma kunskapsunderlag om arbetsmarknadens behov.

Ambitionen är att dessa kunskapsunderlag ska kunna användas till att stödja lärosätenas utbildningsplanering och stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Fredagen den 27 april är ni välkomna för att diskutera arbetets resultat och eventuella områden för fortsatt samarbete. Ett första utkast på pilotstudien kommer att skickas ut inför mötet.

 

Anmälan senast fredag den 21 augusti.

Välkomna!