Tre Strömmar - Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2020-04-25 10:0014:00
Plats Samling: Busshållplats Nyfors, Stockholm
Tre Strömmar - Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen
 

Tre strömmar – Nyfors, Uddby och Follbrinksströmmen
Lördag 25 april
Tyresö är med sina tre strömmande vattenfall unikt i
Stockholmstrakten och var därför ett av regionens viktigaste
industrisamhällen under 1500- och 1600-talen. Det flödande
vattnet fortsätter att locka både människor och djur. Vi vandrar
mellan de brusande vattenfallen längs södra Albysjön. Bland
jätteekarna och hassellundarna spirar vårfloran och på de magra
hällarna växer knotiga grovstammiga tallar. Med lite tur får vi se
den underjordiska blomman vätteros som bara visar sig några
veckor om året.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Tyresö Kyrka (buss 875).


OBS! För att genomföra vandringen på ett säkert sätt utan att sprida Coronavirus har vi begränsat antalet platser. Martina kommer att ha högtalarväst  för att alla ska kunna hålla avstånd och höra bra. 
Du som bokar måste ta ansvar för att inte komma om du har luftvägssymptom eller tillhör en riskgrupp.
Om du behöver avboka, kontakta Martina Kiibus på martina.kiibus@tyreso.se eller 070/1698183.