Nätverksträff Avfallsingenjörer

Arrangör Avfall Sverige/Nodra
Tid 2020-09-01 13:002020-09-02 15:00
Plats Pumpsalen, Slottshagens reningsverk, Norrköping
Nätverksträff Avfallsingenjörer
 

TRÄFF I NÄTVERKET FÖR AVFALLSINGENJÖRER

1 september kl. 13.00 – 2 september kl. 15.00, 2020

Samling: Pumpsalen, Slottshagens reningsverk
Det tar ca 20 min att gå från centralstationen.

Avfall Sverige och Nodra bjuder in till träff i nätverket för avfallsingenjörer, avfallshandläggare, kundsamordnare m.m. Det kommer som vanligt att bjudas på aktuella och intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Bland annat kommer vi att presentera Avfall Sveriges nya vägledning Avfallets plats i samhällsplaneringen. Norrköping presenterar aktuella projekt kring Egen regi, taggning av innerstaden, digitala nycklar samt hur de samverkar kring plan- och byggfrågor.

På kvällen kommer vi att få guidad visning och en privat domföreställning hos Norrköpings Visualiseringscenter, läs mer: http://visualiseringscenter.se 

Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Det möjliggörs genom deltagande i gruppdiskussioner och gemensam middag och aktivitet.

Avgift: Självkostnadspris, ca 1 500 kr. I priset ingår fika, middag och aktivitet den 1/9, fika och lunch den 2/9 samt transporter. Fakturering sker efter träffen.

Alla deltagare ordnar själv sin egen logi. Förslag på hotell är Elite Grand hotell, Tyska torget 2. 

Anmäl dig senast 1 augusti 2020. Eftersom det är osäkra tider är anmälan inte bindande. 

Nätverksträffen brukar vara populär – för att vara säker på att få plats anmäl dig i god tid, gärna före sommaren! Vid anmälan glöm inte ange faktureringsadress och eventuell specialkost.