Våldsbejakande extremism

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2020-04-23 08:3016:30
Plats Kommunfullmäktigesalen, Sundsvall
Förmiddag 08.30-12.00
 
Eftermiddag 13.00-16.30
 

Välkommen till en utbildning om våldsbejakande extremism.

Under 3,5 timme kommer föreläsare från Center mot våldsbejakande extremism att hålla i en grundläggande utbildning om våldsbejakande extremism. Kommunpolis och tjänstepersoner från kommunen medverkar också.

Ur innehållet:

  • Om Centret mot våldsbejakande extremism
  • Våldsbejakande extremism och de tre våldsbejakande extremistmiljöerna
  • Vikten av en lägesbild och information om Sundsvalls lägesbild
  • Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism
  • Tecken på våldsbejakande extremism
Vi riktar oss främst till förstalinjens-personal och andra nyckelpersoner i kommunens förvaltningar och bolag som behöver ha en kunskap om våldsbejakande extremism. Övriga intresserade inom kommunens förvaltningar och bolag är också välkomna.

Utbildningen är kostnadsfri men i vanlig ordning behöver din närmaste chef godkänna ditt deltagande. Vi bjuder på frukt i pausen. 

Det är samma program vid båda tillfällena!

Sista dag för anmälan är 8 april

Kontakt:
Helen Otterström
helen.otterstrom@sundsvall.se