Handelsföreningens Årsmöte 2020

Arrangör Handelsföreningen Lund
Tid 2020-04-27 19:0022:00
Plats Magle konserthus, Lund
Årsmöte
 

Vårt årsmöte kommer i år att äga rum via Zoom. Instruktion om detta kommer att mailas ut i god tid till anmälda deltagare. Om det är första gången du använder Zoom behöver du ladda ner Zooms programvara. Vi öppnar mötet kl. 18.30 så att alla har möjlighet att få tekniken att fungera samt prickas av i röstlängd. 

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet.

Delar av sittande styrelse, representant för valberedningen samt valberedningens förslag till ny styrelse, kommer att finnas på plats i Magle konserthus på Magle Stora Kyrkogata 4. 


Handelsföreningens Styrelse