Gemensam beredning

Arrangör Timrå kommun
Tid 2020-03-10 13:002020-03-11 16:30
Plats Alliancen, Timrå kommun
Gemensam beredning
 

Nu är det dags för uppstartsmöte där vi gemensamt börjar bereda förslag till Timrå kommuns Verksamhetsplan och budget 2021-2023, enligt vår nya styrmodell. 

Vi fortsätter den öppna och gränsöverskridande dialogarenan tillsammans med förtroendevalda i kommunstyrelsen och i nämnderna samt kommunens ledning och tjänstepersoner. 

Under eftermiddagen skapar vi underlag för kommunens inriktning och kommande uppdrag samt budgetram till nämnder. 

Vårt gemensamma arbete ger goda förutsättningar och skapar bättre resultat!

Anmäl dig senast den 5 mars, 2020