Detta event är inställt pga Corona-viruset. Vänligen kontakta arrangören för mer infomation. Kontakt via ”Hjälp med bokningen” i sidfoten.

KONSTEN ATT SAMSKAPA MED INVÅNARE

Arrangör Helsingborg stad
Tid 2020-04-16 13:0016:00
Plats Hbg works, Drottninggatan 14, Helsingborg

Eventet stängt för nya bokningar

OBS!
Eventet är framflyttat till i höst pga COVID-19.
Frågor? Hör av dig till alexandra.hvalgren@helsingborg.se

Hur samskapar vi på bästa sätt tillsammans med våra invånare? Vilka metoder går att använda? Hur jobbar andra städer? Vad har vi för erfarenhet i Helsingborg?

Välkommen till en halvdag med fokus på samskapandet mellan invånaren, offentliga verksamheter och stadsutveckling. Under en förmiddag kommer ni få råd, inspiration och lyssna till både bra och dåliga exempel. Eftermiddagen innehåller tre talare och en panel där frågor går att lyfta.

Var? Hbg Works, Drottninggatan 14, Helsingborg
När? Torsdagen den 16 april, klockan 13:00-16:00

TALARE 1: Samir Kafedzic, Samhällsstrateg, SLF
”Invånarlabb, eller helt enkelt idéverkstad”

Samir arbetar med att skapa invånarlabb i flera olika områden i Helsingborg för att främja medborgardialog men också att möjliggöra för fler medborgare att vara med och bestämma hur ens område ska se ut och känna att deras röst är hörd. Invånarlabbet vill skapa förutsättningar för invånare, offentliga organisationer, näringsliv och idéburna sektorn att mötas och utvecklas i syfte att lyfta och testa nya idéer och lösningar som bidrar till hållbara stadsdelar.

TALARE 2: Pontus Wärnestål & Anna Hirell, Halmstad högskola
”Vi bygger ny teori och metodik för design av stads- och boendemiljöer”

Vad kan digitala tjänstedesigners och arkitekter lära av varandra? Och hur kan samarbetet gynna samhället och bidra till högre delaktighet mellan medborgare och stad? När digitala tjänster smälter samman med våra fysiska omgivningar uppstår nya möjligheter och problem. Genom att korsa dessa två olika discipliner skapas nya sätt att utforma framtidens fysiska miljöer genom att systematiskt utgå ifrån delaktighet i designprocessen.

TALARE 3: Volontärcenter, SLF
”Engagemang och volontärskap bidrar till en bättre och härligare stad att bo i!”

Volontärcenter arbetar på uppdrag av stadens förvaltningar och de kommunala bolagen vilket gör att de har många varierande uppdrag de kan erbjuda sina volontärer. Volontärcenter vill ta vara på medborgarnas engagemang och driv att hjälpa ungdomar med läxor, vara mentor åt en ensamkommande, samtala med personer som känner sig ensamma och delta på olika evenemang med mera.