Kristna aktörer i framtidens välfärd

Arrangör Prasso-nätverket
Tid 2020-04-01 09:3016:00
Plats Centrala Stockholm (Plats meddelas vid anmälan), Stockholm
Nätverksträff: Kristna aktörer i framtidens välfärd!
 

Inbjudan till representanter för trossamfund och idéburna organisationer på kristen grund

Kristna aktörer i framtidens välfärd!
Välkommen till en dag med fokus på hur kyrkan och idéburna organisationer kan spela en fortsatt viktig roll i vår tids sociala samhällsutmaningar och hur det kan fördjupas.

Medverkande:

Samuel Engblom, ansvarig utredare för betänkandet, Idéburen välfärd (SOU 2019:56) som nu är ute på remiss. Engblom är även samhällspolitisk chef på TCO samt ledamot av Nationella Innovationsrådet.

Joakim Hagerius, opinionsredaktör på tidningen Dagen, ordförande i Räddningsmissionen och tidigare pastor i Saronkyrkan i Göteborg. Moderator.


Program 1 april 9.30-16.00

9.30 Fika drop-in
10.00 Samuel Engblom presenterar betänkandet Idéburen Välfärd

12.00 Lunch på närliggande restaurang
13.15 Spaning gjord av kristna aktörer i välfärden 
14.45 Samtal kring vad vi kan ta med oss vidare

Plats: Centrala Stockholm (plats meddelas vid anmälan)      Anmälan senast 23/3
(kostnadsfritt evenemang)

Arrangör är det nybildade Prasso- nätverkets vars syfte är att vara en mötesplats där vi ger varandra inspiration, mod, kunskap att möta vår tids sociala samhällsutmaningar utifrån kristen grund.

https://prasso.se/