Gender Contact Point-dagen 2020

Arrangör Luleå tekniska universitet
Tid 2020-03-19 12:0016:00
Plats LTU, Luleå Campus, A-huset, Multistudion (A1123)
Gender Contact Point-dagen 2020
 

Välkommen till den årliga Gender Contact Point-dagen på LTU!

Dagen arrangeras i samarbete med Gender Smart Arena-projektet. Exempel, verktyg och metoder för praktisk jämställdhetsintegrering presenteras och diskuteras av företag, forskare och andra medverkande aktörer. Dagen börjar med mingellunch kl 12.

Årets tema Inkluderande affärs- och verksamhetsutveckling.

Se programmet här https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point/Gender-Contact-Point-dagen/Gender-Contact-Point-dagen-2020-1.194089

Om du har frågor mejla till Paula Wennberg paula.wennberg@ltu.seArrangörer & finansiärer


Gender Smart Arena-projektet vidgar perspektivet på innovation och hur nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller kan stärka affärs- och verksamhetsutveckling hos företag, kommuner och övriga organisationer. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Skellefteå kommun.

Gender Contact Point-dagen och -samverkansplattformen har bildats för att underlätta för företag, myndigheter och andra aktörer att ta del av och få nytta av forskningens resultat och kunskap i genus, jämställdhet, mångfald och innovation. Läs mer om resursplattformen på vår hemsida ltu.se