Remissmöte Idéburen välfärd och Skånes kulturplan

Arrangör NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne
Tid 2020-03-30 13:0015:00
Plats NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne, Ledebursgatan 5, 3 tr, Malmö, Malmö
Remissmöte Idéburen välfärd SOU 2019:56
 

I slutet på förra året publicerades den offentliga utredningen SOU 2019:56 Idéburen välfärd. Utredningen lämnar förslag kring många frågor som är viktiga för den idéburna sektorn, bland annat Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP), reserverad upphandling av idéburna verksamheter och ett register på idéburna välfärdsaktörer. Utredningen går att ladda ner i sin helhet på den här länken: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201956/ För de som inte hinner läsa hela utredningen finns det en sammanfattning i börja på dokumentet.

Nu är utredningen ute på remiss, och remissvar ska vara inne senast den 15 maj. NÄTVERKET kommer att skriva ett gemensamt remissvar och skicka in tillsammans med er. Vi vet att många organisationer också kommer att skicka in egna svar, men vi hoppas att ni vill vara med även i framtagandet av vårt gemensamma svar så att det blir så starkt och bra som möjligt. Vi bjuder in till remissmöte den 30/3 kl 13-15 på NÄTVERKET:s kontor (Ledebursgatan 5 Malmö) för att diskutera remissvaret. Som underlag till mötet kommer vi att ta fram några initiala synpunkter och diskussionsfrågor från NÄTVERKET:s kansli som skickas ut ett par veckor innan mötet. Har ni inte möjlighet att komma på mötet får ni gärna skicka in skriftliga synpunkter senast den 27/3. Efter mötet kommer vi att ta fram ett utkast till remissvar som skickas ut till alla medlemsorganisationer innan det skickas in i början på maj. 


TILLÄGG: Remissmötet kommer också behandla Region Skånes Kulturplan. Remissvar på kulturplanen ska vara inne den 15 april. NÄTVERKET:s kanslis initiala synpunkter på planen kommer skickas ut ett par veckor innan remissmötet.