Sjukvårdsberedningens sammanträde

Tid 2020-02-26 10:0016:00
Plats Regionhuset i Luleå, VIP-matsalen
Sjukvårdsberedningens sammanträde
 

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning sammanträder för avstämning av beredningsarbetet, ytterligare kunskapsuppbyggnad och planering av det fortsatta arbetet. Lunch och fika ingår inte.