Hur skapar vi bostäder till alla i framtida halvmiljonstaden?

Arrangör Future City Malmö
Tid 2020-02-28 07:4509:00
Plats EC Södertull Södra Vallgatan 5, Malmö
Standardbiljett
 

Om cirka 25 år beräknas Malmö nå en halv miljon invånare. Det är cirka 150 000 fler människor, än vad vi är idag.

Malmö växer och vi behöver bygga fler bostäder. Om vi räknar med att det i genomsnitt bor tre personer per lägenhet innebär detta att vi måste bygga 50 000 nya lägenheter. Enligt Malmös framtidsvision, så ska vi inte bygga på åkermark, således kommer Malmö förtätas. Tillväxten ska ske samtidigt som vi ska arbeta bort sociala problem.

På scen under denna frukostträff möter vi Marie Thelander Dellhag, VD MKB och Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter. Två bolag som huvudsakligen koncentrerat sig på bostadsfastigheter och äger mycket stora delar av hyreslägenheterna i Malmö.

Vi ser fram mot en trevlig och spännande morgon med flera frågetecken och utropstecken inför framtiden. Vilka möjligheter.

Frukostmötet är kostnadsfritt och avbokning skall ske senast två dagar inför eventet. No show avgift är 125kr exkl moms om du anmäler dig men inte kommer.