Slamnätverksträff 4 juni

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2020-06-04 09:3016:00
Plats Tommarp/Hammenhög, Simrishamn
Slamnätverksträff 4 juni
 

Temat för träffen är alternativa tekniker för behandling av slam från enskilda avlopp
Hur kan vi hantera slam som inte får/kan lämnas på reningsverken? Behöver vi utveckla småskaliga tekniker för behandling av slammet? Är pyrolys för tillverkning av biokol en framkomlig väg?

Slam-/fosforutredningen har presenterat sitt betänkande Hållbar slamhantering
Vi går igenom och diskuterar konsekvenser för enskilda avlopp och små avlopp i kretslopp samt ger en tekniköversikt för fosforåtervinning ur avloppsslam.

Vi kommer att göra studiebesök på Skånefrös biokolsanläggning i Hammenhög som bland annat tar emot avloppsslam för pyrolys. Skånefrö är den första svenska producenten som fått European Biochar Certificate – den hårdast kravställda certifieringen för biokol.

Information om träffen i korthet:
Tid: Torsdagen den 4 juni kl. 9.30-16.00. Fika serveras från kl. 09.00
Plats: Tommarp/Hammenhög på Österlen i Skåne. För de som önskar kan gemensam transport ordnas från Ystad
Målgrupp: Deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens nätverk för små avlopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.
Anmälan: Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange faktureringsadress och eventuell specialkost.
Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand. 

Frågor? Jenny Westin, 040-356615

 jenny.westin@avfallsverige.se eller 

Marie Strand, 018-10 57 01 marie.strand@vaguiden.se