Energilunch 2.0

Arrangör Tillväxtlabbet
Tid 2020-02-25 11:1513:00
Plats GDM, Södra Järnvägsgatan 37 i Sundsvall, Sundsvall
Energilunch 2.0
 

VIKTEN AV NÄTVERK OCH PARTNERSKAP OCH UTMANINGARNA UR ETT LEDARSKAPSPERSPEKTIV

 Nu bjuder Tillvästlabbet in till Energilunch 2.0 den 25 februari! Vi testar att flytta ut Energilunchen till en spännande organisation mitt i centrala Sundsvall! Så varmt välkomna att stiga in hos GDM!

På plats hos GDM får vi båda ta del av ledarskapstankar, verksamhet och kreativa lokaler.

Lunch bjuder GDM på och vi äter på plats samtidigt som vi nätverkar.

GDM är ett lokalägt IT-bolag som sedan 1992 gått från enskild firma till idag ett AB med 130 anställda på fyra orter. Erbjudandet är IT-tjänster inom Infrastruktur, Support och 24/7 Drift.

Företagets grundare och VD, Tommy Gustafsson, finns aktiv i bolaget tillsammans med ytterligare två delägare Jens Lundgren och Håkan Eriksson. Kulturen, GDM-andan, är påtaglig och värdeorden, blandandra Engagemang och Ödmjukhet, är något som genomsyrar allt.

För att vara lyckosam i en konkurrensutsatt bransch ser GDM att nätverk och partnerskap, inte minst regionalt, blir allt viktigare. Men hur lever man sin kultur och sina värderingar i en allt mer nätverkande värld? Och hur agerar man som ledare?

Varmt välkommen till GDM 25 februari kl.11,15-13,  för att ta del av tankar och delta i resonemang kring möjligheter och eventuella utmaningar med ett ökat nätverkande.


Obs! Viktigt att meddela i god tid om du får ev. förhinder.