Ingen utveckling är hållbar utan kultur - tillsammans skapar vi kulturdimensionen i Vombsjösänkan

Arrangör Coompanion Skåne
Tid 2020-03-10 18:3020:30
Plats Sjöbo konsthall, Gamla torg 10, Sjöbo
Ingen utveckling är hållbar utan kultur
 

En plats identitet stärks av att vara i framåtriktad rörelse! Kulturella och kreativa näringar (KKN) är avgörande för det utvecklingsarbetet. Ett närliggande exempel är spelindustrins betydelse för dagens Malmö, ett annat är konstnärernas betydelse för Österlen. Härnäst kan vi som är verksamma i Vombsjösänkan bli ett av världens första biosfärområden att arbeta genom kulturdimensionen för hållbarhet. Hur gör vi det på bästa sätt och vilka möjligheter kan vi skapa tillsammans?

Begreppet hållbar utveckling brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det finns även ett förhållande mellan den kreativa människan som utvecklare och en ny, fjärde pelare för hållbarhet – kulturdimensionen. Denna pelare har fyra ledord: kreativitet, kulturarv, kunskap och mångfald.

Kulturdimensionen har under de senaste åren fått en växande betydelse och Unesco sätter numera kultur i hjärtat av Agenda 2030 genom att slå fast att ”ingen utveckling är hållbar utan kultur”. Kreativa människor och näringar är viktiga aktörer i utvecklingen av Vombsjösänkan till ett av Unescos biosfärområden. Vill du veta mer, knyta nätverk och framtidsspana med oss?

Varmt välkommen till denna föreläsning med efterföljande samtal!

  • Föreläsning: "Ingen utveckling är hållbar utan kultur" med Kerstin Jakobsson, ARNA
  • Gruppsamtal: Vi framtidsspanar om kultur i en hållbar utveckling. Vad kan vi göra tillsammans här i Vombsjösänkan?

Träffen är gratis och vi bjuder på matig fika. Vi välkomnar alla som är kreativt verksamma och andra intresserade.

Arrangemenaget är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne:
skane.coompanion.se/vombsjosankan