Frukostseminarium: EQ & IQ Emotionell Intelligens & Problemlösningsförmåga 9 september 2020

Arrangör Kandidata
Tid 2020-09-09 08:1509:45
Plats Virtuell, Online
Standardbiljett
156 kr

Övergripande information om betydelsen av EQ och IQ och hur du kan använda dig av våra tester i tex rekryteringssammanhang. 

Idag är det mer aktuellt än någonsin att organisationer känner till och arbetar med individers emotionella intelligens. Det är sällan produkten eller tjänsten i sig som är avgörande för att nå framgång. Vi vet att den största konkurrensutsättande faktorn är de mänskliga förmågorna som finns samlade i ett företag. Med vårt EQ-i-verktyg så ökar du möjligheten att välja ut och utveckla lämpliga medarbetare.

EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och välbefinnande för individen. EQ-i 2.0 är en ny uppfräschad version av ett redan framgångsrikt verktyg, med ett nytt imponerande underlag till coachning och urvalsarbete.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn!


Att mäta individers begåvning eller problemlösningsförmåga har genom omfattande forskning visat sig vara en mycket viktig faktor när det gäller att förutsäga om en person kommer att klara av ett arbetes komplexitet eller inte. Detta gäller över alla yrkeskategorier och problemlösningsförmågan säger även något om hur snabbt en individ kan sätta sig in i en ny roll med nya förutsättningar.


Under detta seminarium berättar vi om den rådande forskningen kring problemlösningsförmåga och dess relevans i arbets- och rekryteringssammanhang. I seminariet berättar vi också om våra testverktyg WPT-R och det nya WPT-Q. WPT-R är en omarbetad version av det klassiska Wonderlic-testet, och WPT-Q en helt ny, förkortad screeningversion av testet som möjliggör obevakad testning på distans. Du som vill kommer, efter seminariet, att få möjlighet att prova på att göra screeningtestet.


Seminariet fungerar som en introduktion för dig som vill veta mer om och/eller funderar på att utbilda dig i vårt verktyg, för att du sedan själv kunna använda testet i urvals- och bedömningssammanhang i din organisation.Varmt välkommen!


Tid: kl. 08.15-09.45
Plats: Virtuell
Pris: 125 kr exkl. moms
Anmälan: via denna sida
Ansvariga: Leg. psykolog Olivia Wilhelmina Öster


Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.