Tedträning 25-26/1

Arrangör Luleå Ridklubb
Tid 2020-01-25 00:002020-01-26 00:00
Plats Luleå Ridklubb, Luleå
Uppstallning box samt anläggningshyra och boende
 
Endast anläggningshyra, för dig som ej önskar uppstallning.
 

Hej!

Här bokar du uppstallning för din häst samt anmäler för anläggningshyra. Sista anmälningsdagen 21/1. 

Uppstallning
Tillgång till en box med en spånbal.
  • Kostnad 125 kr/dag, 175 kr/dygn. Betalas med e-faktura eller utskickad faktura. Vid utskick tillkommer en extra administrativ avg. på 50kr. 
  • Vill du köpa en spånbal till, kostar den 100 kr, bokas i samband med anmälan.
  • Innan avfärd ska boxen vara tömd och utsopad, lämnas boxen icke ursopad tillkommer böter på 200 kr.
    Bindande anmälan!

Anläggningshyra
Anläggningshyra, 125kr/dag, tillkommer när du nyttjar ridhusen och utebanor.
Ger Ej rätten till att nyttja vattenspiltor eller uppbindningsspiltor.
Vid LRKs/LRFs arrangerade träningar för externa tränare, får licensierade ryttare från dessa två klubbar samt du som löst anläggningskort, delta utan anläggningshyra.

En anläggningshyra/person/dag.
Ex. Du har flera hästar med dig, som du rider själv - endast en anläggningshyra/dag.
Ex. Du har två hästar, med dig, en rider du själv och den andra rider en medryttare - två anläggningshyror/dag.

Det är ditt eget ansvar att anmäla anläggningshyra vid deltagande på träningar. Framkommer det att det finns deltagare som inte anmält anläggningshyra tillkommer en extra avgift på 200kr/dag. Detta utöver faktureringsavgiften och den faktiska anläggningshyran. 

Om du behöver boka box EFTER den 21/1 kontakta Elin Alatalo Extra avgift tillkommer! 
Mob: 073 - 804 56 99
OBS! Kontakta Elin endast för detta ändamål! 

Smittorisk
Beslut för att minska smittorisken
Gäster får inte vistas med sin häst i stallen eller använda vattenspiltor. Man får självklart leda in/ut sin häst via stallet till/från ridhusen. Vidta även god handhygien, handsprit finns på utsatta ställen på anläggningen.Välkommen till Luleå Ridklubb!