Folkbildningslunch Enköping

Tid 2020-03-24 11:3013:00
Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Kyrkogårdsgatan 18, Enköping
Folkbildningslunch Enköping
 


Varmt välkommen till årets Folkbildningslunch i Enköping. 

Här ges politiker och tjänstepersoner möjlighet att träffa studieförbundens representanter och samtala om folkbildningen och framtiden. 

 Tid:    Tisdag 24 mars 11.30 - 13.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kyrkogårdsgatan 18,                  Enköping 

Inbjudan går ut till kommunalråden, kommunfullmäktiges ordföranden, upplevelsenämndens ordinarie ledamöter, ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, delar av kommunledningskontor och till tjänstepersoner på förvaltningar inom Enköpings kommun