Välkommen till Frukost med näringslivet den 14 februari

Arrangör Piteå kommun
Tid 2020-02-14 07:1508:45
Plats 2Kök Acusticum, Piteå
Frukost med näringslivet i Piteå
 

Välkommen till Piteås centrala mötesplats för företag, nätverk och organisationer. Här kan du regelbundet träffa nya affärskontakter över en god frukost. Vi lovar inspirerande samtal, intressanta personer och spännande program. Ta med dig kollegor och kunder och gör en lönsam rivstart på dagen.

Dörrarna öppnas 07.15, programmet börjar 7.45 och pågår ca 30 minuter, sedan fortsätter minglet till 08.45. 


Ulf Westerberg, Piteå Science Park
SWE-CIC (Swedish Composite Innovation Cluster), här berättar Ulf om projektet Fiberkompositer - Innvationsnod Norr.  Projektet som ska utveckla nya lösningar i fiberkomposit för att utmana dagens materiallösningar i bl a fordonsindustrin. Detta spännande projekt har en total budget på 8,8 miljoner.

Greta Wimander, Piteå Science Park
Piteå Science Park fick sin ansökan beviljad för att skapa ett kreativt kluster -Creative North. I projektet ingår att utforska lösningar för att stärka innovationskraften hos klustrets aktörer och att utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetens­försörjnings­behov. 

Unto Fagerkull, Connect Sverige
Funderar du på ägarskifte i ditt bolag? Eller kanske att nästa generation kan tänkas ta över? Vilka möjligheter kan medarbetarna ha att driva företaget vidare?

Anna Sirkka, RISE
RISE har beviljats medel för projektet ”HandsOn – Praktisk och användardriven forskning och innovation i verklig kontext”. Ett projekt som låter företag utforska teknik och design i praktiken. Målgruppen är regionens små och medelstora företag. 

Florian Steiner, Stadsarkitekt Piteå Kommun
Han kommer att prata om Stadsmiljöprogrammet för Piteås stadskärna som nu finns att läsa om på kommunens hemsida. Här presenteras webbsidan och vi får veta mer om varför man ska titta in och lära mer om hur vi kan bevara och utveckla en tilltalande och trygg stadsmiljö som bygger på ett helhetsperspektiv.

Nicklas Larsson, tf Näringslivschef Piteå Kommun
Nicklas har nu tillträtt som tf Näringslivschef i Piteå Kommun. Vi får idag stifta bekantskap med honom och hans bild av Piteå och stadens näringsliv.


Frukostvärd: Sparbanken Nord


Varmt välkommen!


Under frukosten tas foton, vill du inte vara med på bild kontakta Ann Wikström tel: 070-325 29 77.