Folkbildningslunch Håbo

Arrangör Uppsala läns bildningsförbund
Tid 2020-03-10 11:3013:00
Plats Hyresgästföreningen, Mansängstorg 2, Bålsta
Folkbildningslunch Håbo
 

Varmt välkommen till den årliga folkbildningsfrukosten i Håbo kommun.


Här ges politiker och tjänstemän möjlighet att träffa studieförbundens representanter och samtala om folkbildningen och framtiden. 

Tid:    Tisdag 10 mars 11.30 - 13.00

Plats: Hyresgästföreningens lokaler, Mansängstorg 2, Bålsta. 

Inbjudan går ut till kommunalråden, kommunfullmäktiges ordföranden, upplevelsenämndens ordinarie ledamöter, ledamöter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, delar av kommunledningskontor och till tjänstepersoner på förvaltningar inom Håbo kommun.