Årsmiddag NBF/Byggföretagen 2020

Arrangör Norrbottens Byggmästareförening
Tid 2020-03-13 18:3023:00
Plats Teknikens Hus, Luleå
Antal personer
 

Välkommen till Årets Fest 


För medlemmar i Norrbottens Byggmästareförening och Byggföretagen

I medlemsskapet i NBF eller Byggföretagen ingår två kuvert per företag

Styrelseledamöter inklusive valberedning, seniorer och hedersmedlemmar har två kostnadsfria kuvert vardera.

Ytterligare deltagare från medlemsföretagen kan bokas mot en kuvertavgift om 900:-/kuvert, som faktureras till angiven fakturaadress.

Vi kan ombesörja bokning av hotellrum vid behov. Välj i så fall önskemål om rum i formuläret.

Observera att varje gäst och ev. sällskap måste registeras individuellt.
Ange även önskemål om specialkost för dig och ev. sällskap i formuläret.