Workshop BiZon - Lönar det sig att så in örter?

Arrangör Ekologigruppen
Tid 2020-01-30 10:0015:00
Plats Ekologigruppens sydkontor Stora Södergatan 8C, Lund, Lund
Workshop
 

INBJUDAN TILL WORKSHOP
BiZon - Skyddszoner som gynnar biologisk mångfald och pollinatörer

Välkomna till en avslutande workshop om projektet BiZon – Skyddszoner som gynnar biologisk mångfald och pollinatörer! Ni som är inbjudna besitter kunskap som är viktig för projektet. Målet med workshopen är att diskutera projektresultaten och knyta ihop säcken. Resultaten behöver förankras med deltagarna för att slutsatserna i projektet ska bli så bra som möjligt. Slutrapporten ska kunna fungera som underlag till beslut om eventuellt stöd till de som vill anlägga örtrika slåtterängsmiljöer i jordbrukslandskapet. Dagen kommer att varvas med presentationer och diskussioner. Vi kommer att bli cirka 10 personer.

PROGRAMPUNKTER
10:00 Registrering
Kaffe och välkomnade.
10:15 Presentation av projektresultat
Filip Hvitlock, Ekologigruppen
Hur har det gått? Praktiska erfarenheter från projektet
Diskussioner kring resultaten
11:15 Presentation av ekosystemtjänststudie
Malin Löfgren, Miljövetarstudent på Lunds Universitet
Malin presenterar sitt kandidatarbete om värdering av ekosystemtjänster som örtrika zoner i jordbrukslandskapet kan bidra med.
Diskussioner kring resultaten
12:00 Lunch 
13:00 Fortsatta diskussioner
Den viktigaste frågan lyder "Bör samhället satsa på att anlägga ytor med ängsörter i jordbrukslandskapet?"
15:00 Slut

VARMT VÄLKOMNA!

KONTAKTPERSON 
Filip Hvitlock
Ekologigruppen AB
046-10 67 51