Workshop Mobilitet - Klimatneutrala Lund

Arrangör Lunds Kommun
Tid 2020-02-10 09:0012:00
Plats Kommunkontoret Bruksgatan 22, Lund

Eventet stängt för nya bokningar

Workshopen är FULL. Men vi behöver fortfarande representanter från företag. Hör av er till tommy.bengtsson@lund.senedan om ni vill anmäla er.


Inbjudan till Workshop för ett Klimatneutralt Lund!

Är det möjligt att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 utforskar vi och försöker hitta lösningar på utmaningar för klimatneutralitet samt pekar ut riktningen framåt för ett klimatneutralt Lund. (Mer om Projektet längt ner)

Vi behöver din kunskap och delaktighet för att identifiera vilka aspekter av Mobilitet som vi har störst utmaningar, behov och möjligheter inom. Alltså, hur når vi minsta möjliga klimatpåverkan från transporter av varor och framförallt människors förflyttningar

Förbered er gärna med att reflektera över 3 utmaningar som ni ser som särskilt betydelsefulla inom Mobiliteten för att nå klimatneutralitet. Alt från ”enkla” till radikala lösningar.

Var och hur behöver vi rikta vårt engagemang framåt?
Vem behöver vi samverka med?
Hur når vi störst effekt?
Hur ser kopplingarna ut till andra aspekter (ex mellan energi-mobilitet)
Vilka mervärden kan vi få ut och vilka bör vi fokusera på?

Vi har med oss tidigare input från både kommunledning, tjänstemän och privata aktörer. Men är vi på rätt väg, och vilka aspekter har vi missat?

Om Workshopen
Datum: Måndag 10 Februari  
Tid: 9-12
Lokal: Bruksgatan 22 (Kommunkontoret Lunds Kommun, Nya Tingsrätten)

Workshopen är en del av projektets innovationsprocess samt underlag till en färdplan. Inbjudan riktar sig framförallt till forskare och experter inom mobilitet.

Workshopen inleds med en kortare dragning om projektets mål och övergripande syfte för att sedan presentera vilka utmaningar som lyfts under tidigare workshops. Sedan övergår vi till att utforska utmaningar utifrån era perspektiv.

Workshopen är FULL. Men vi behöver fortfarande representanter från den privata sektorn. Hör av er på adressen nedan om ni vill anmäla er.

Frågor skickas till:  tommy.bengtsson@lund.se