Hästrundan 2020 - planeringsträff

Arrangör Föreningen Hästrundan Österlen och grannar
Tid 2019-12-18 09:0010:30
Plats Svabesholms kungsgård 277 35 Kivik
Hästrundan 2020 - planeringsträff
 

Hästrundan 2020 

Kom och träffa kollegor och var med och planera 2020 års Hästrunda som blir tredje året. 

För att ge fler möjlighet att besöka oss har vi flyttat evenemanget till en lugnare helg utan skolavslutningar och student. De nya datumen är 26-28/6

Denna gång ser det också ut som om grannarna blir fler då angränsande kommuner visat intresse. 


Vi har även ändrat upplägget något för att göra det enklare för besökaren att hitta passande aktiviteter och att det i sin tur ger fler besökare hos dig.

Preliminärt program

Fredag 26/6 – diverse programpunkter i området, fokus är de som redan är hästintresserade.

Lördag 27/6 - under förmiddag och fram till ca 14.00 blir det
programpunkter i området för den redan hästintresserade. På
eftermiddagen finns sedan möjlighet för alla deltagare att komma
till Svabesholm och ställa ut. På Svabesholm arrangeras även en Hästshow ca klockan 15-17. Kvällen avslutas sedan med barbecue på Svabesholm. 
(ersätter tidigare års Grand Final)

Söndag 28/6 - Familjesöndag. Denna dag vill vi samla
Hästrundans samtliga aktiviteter som riktar sig till barnfamiljer. Ni
som önskar arrangera tex barnridning eller käpphästhoppning
planera gärne er aktivitet till denna dag.  

Ni får givetvis arrangera aktiviteter som inte passar in i denna mall men marknadsföringen kommer följa detta upplägg.

För att få ett bra program som vi kan gå ut och marknadsföra tidigt behöver vi redan nu veta vad du vill ha för aktivitet hos dig maila till hastrundan@hastrundan.se  


Varför ska du var med på hästrundan?

 

  • Du får marknadsföring till ett mycket lägre pris än om du hade gjort det helt själv
  • Ökad synlighet som gör att du når nya kunder vilket kan ge mer affärer på kort och lång sikt
  • Vi stärker tillsammans hästnäringen i regionen och visar att detta är ett område där hästnäringen är viktig. 
  • Du breddar ditt kontaktnät
  • Gemenskap med andra företagare/föreningar som kan leda till nya samarbeten.
Tillsammans gör vi 2020 år Hästrunda till den bästa!!!!