Nationellt spirometrikörkort

Arrangör Expertgruppen astma/KOL
Tid 2020-05-11 09:302020-05-12 16:00
Plats 11 maj kl. 09.30-16.00 Patienthotellet i Norrskenet, Sunderby sjukhus. 12...
Nationellt spirometrikörkort
 

Nationellt spirometrikörkort 2020

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd är nödvändiga för korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Målgrupp: 

Astma, allergi och KOL-team! Det är angeläget att hela teamet medverkar, minst en läkare och sjusköterska bör vara med på kursen. Övriga i teamet är också välkomna, exempelvis fysioterapeuter, undersköterskor och biomedicinska analytiker. De som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Kursomgången tar max 25 deltagare, så först till kvarn!

Plats

11 maj kl. 09.30-16.00 Patienthotellet i Norrskenet, Sunderby sjukhus.

12 maj kl. 08.30-16.00 2:3an vid aulan Sunderby sjukhus.