Slutkonferens 6 februari

Arrangör Mittstråket
Tid 2020-02-06 10:1516:30
Plats Grönborg, lokal Aplesinlemonad, Sundsvall
Slutkonferens 6 februari
 

Vad har projekt Mittstråket åstadkommit och vilka lärdomar kan vi dra från Sveriges största regionalfondsprojekt? Vilka framtida
projekt kan vi se och vilka inspel vill vi lyfta inför nästa regional-
fondsprogram? Vad krävs i den fortsatta uppgraderigen av
Mittstråket för att bli Nordens första gröna transportkorridor?
Med färska rapporter, nya underlag och kreativa worskhops under dagen söker vi svar på stora och viktiga frågeställningar. Missa inte projekt  Mittstråkets slutkonferens.