Digitalisering och Smarta Byggnader

Arrangör NetPort Energikluster
Tid 2019-12-11 08:3012:30
Plats NetPort Science Park , Lokal: Zambesi, Karlshamn
Digitalisering och Smarta Byggnader
 

 - Ett samarbete mellan det regionala samverkansprojektet Energisamverkan Blekinge, nätverket GodaTech och NetPort Energikluster.

Välkomna till en förmiddag med fokus på digitalisering av fastigheter! Vi får höra mer om det nystartade regionala samverkansprojektet "Energisamverkan Blekinge" och om vilken roll NetPort Energikluster har i detta sammanhang. En av de frågor som arbetas med inom Energisamverkan Blekinge är digitalisering. Vi har därför bjudit in digitaliseringsnätverket GodaTech (arbetsgrupp inom GodaHus), som delar med sig av sina erfarenheter från digitalisering. Samtidigt genomför vi en workshop för att fånga upp vad ni tycker att vi ska satsa på när det gäller digitalisering i Blekinge. Eventet riktar sig till dig som jobbar med digitalisering och fastighetsrelaterade energifrågor.
 
Välkommen att äta frukost, träffa andra nätverk inom fastighetsbranschen och lyssna på intressanta föredrag med framtiden i fokus!