Stationslägesanalys 28 nov

Arrangör Mittstråket
Tid 2019-11-28 12:0015:30
Plats Folkets Hus, Hantverksgatan 27, Bräcke
Stationslägesanalys 28 nov
 

Välkommen på seminarium om trafikering med persontåg Östersund – Umeå, via Långsele eller Sundsvall


Projekt Mittstråket bygger för framtiden. Med fler cykelvägar, en säkrare väg och en snabbare järnväg skapar vi närhet mellan människor, arbeten och platser.
Vi har, med hjälp av Trafikverket och Trivector, tittat på hur förutsättningarna ser ut för att trafikera med persontåg på Stambanan genom övre Norrland via Bräcke och Långsele.  Vi kommer att presentera en analys som svarar på frågor om kapacitet på järnvägen, restider, stationslägen, trafikeringsupplägg, investeringsbehov och lönsamhet.
Du som deltar på seminariet får tillfälle att ställa frågor och diskutera faktaunderlaget och de utredningsalternativ  som presenteras.  En remissversion av rapporten kommer att skickas ut innan seminariet.

Varmt Välkomna!