Upphandling i samverkan

Arrangör NOD och Upphandlingsmyndigheten
Tid 2019-12-12 09:0013:00
Plats Stockholm City Conference Center, Drottninggatan 71b, Stockholm
Upphandling i samverkan
 

UPPHANDLING I SAMVERKAN

Välkomna till en konferens som fokuserar på förutsättningarna för civilsamhällesaktörer att delta i offentliga upphandlingar!

Vilken kunskap behövs och vilka hinder möter civilsamhället i upphandlingsprocesser? Hur ser framtidens upphandlingar mellan offentliga aktörer och idéburna organisationer ut?

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till både offentliga aktörer och civilsamhällesrepresentanter. Under konferensen får deltagarna både möjlighet att ta del av tidigare erfarenheter och framtidsspaningar om morgondagens upphandling.

Arrangemanget är en avslutningskonferens för det lärnätverk som NOD och Upphandlingsmyndigheten har faciliterat under det senaste året.