Proaktiva lösningar för att möta akutsjukvårdens utmaningar

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2019-12-04 09:3016:00
Plats Stadsgården 10, Slussen, Stockholm, Stockholm
Deltagare
 

Inställt
Tyvärr behöver vi ställa in denna konferens. Vi hoppas kunna erbjuda ett nytt tillfälle under våren 2020.

Proaktiva lösningar för att möta akutsjukvårdens utmaningar

Helseplan Nysam bjuder in till konferens den 4 december 2019

Dagens akutsjukvård präglas av begränsade resurser, hög personalomsättning och utmaningar kring styrning och optimering. Helseplan Nysam anordnar en konferens med utgångspunkt i dessa utmaningar. 

Föreläsnings- och diskussionsdagen består av följande huvudpunkter:
  • Vi har data och vi har lärt oss att använda den –benchmarking har möjliggjort effektivisering (på engelska)
  • En akut transformationsresa
  • Proaktiv ekonomistyrning med adekvat controllerstöd – att gå från ekonomiuppföljning till ekonomistyrning


Presentation av föreläsningarna:

Dagens första föreläsning är en fallstudie från Kajaani Central Hospital i Finland och presenteras av Olli-Pekka Koukkari, specialistläkare i infektionssjukdomar. Kajaani Central Hospital ligger i norra Finland och har geografiska utmaningar men också svårigheter kopplat till rekrytering och ekonomiska ramar. Sjukhuset har sedan 2015 förflyttat sig från botten- till topplaceringar avseende tid för dörr till dörr genom att börja använda insamlad patientdata. Detta med oförändrat patientantal och utan att öka kostnader.

Hillevi Nilsson, verksamhetschef Södertälje Sjukhus akutmottagning och närakut, har tillsammans med sina medarbetare genomfört en transformationsresa som innebär att de idag har ett linjelöst arbetssätt för att kapa topparna. Hillevi berättar också om hur de lyckades bygga upp en närakut på tre månader, hur de arbetat med schema och rutiner samt hur de har attraherat nya medarbetare samtidigt som de har förbättrat door-to-door-tiderna. En spännande föreläsning om hur de genomförde resan och hur de arbetar idag.

För att optimera styrningen är ett flexibelt stöd och en modern controllerfunktion essentiellt. För att skapa framtidens verksamhetsstyrning krävs ett verksamhetsnära stöd med ett proaktivt angreppssätt, dagens tredje föreläsning. Jens Silfvander är erfaren ekonom och chef och har erfarenhet av att utveckla controllerfunktionen och aktualiserar ofta frågan kring det verksamhetsnära stödet men också budgeten som styrmedel. 


Program - 4 december 2019 

09:30-09:45 Välkomna

09:45-10:30 Vi har data och vi har lärt oss att använda den – benchmarking har möjliggjort effektivisering (presentationen hålls på engelska)
Olli-Pekka Koukkari, specialistläkare i infektionssjukdomar vid Kajaani Central Hospital
 
Paus

10:45-11:30 En akut transformationsresa
Hillevi Nilsson, verksamhetschef på Södertälje Sjukhus akutmottagning och närakut. Läkare och specialist i allmänmedicin och akutsjukvård. 

Lunch

12:30-13:15 Proaktiv ekonomistyrning med adekvat controllerstöd – att gå från ekonomiuppföljning till ekonomistyrning
Jens Silfvander, Helseplan. Tidigare Stabschef Karolinska sjukhuset samt interimschef 
Controllerservice Region Västmanland

13:15-14:00 Diskussioner och erfarenhetsutbyte om utmaningar kopplat dagens frågeställningar

Fika

14:30-15:30 Fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte

15.30-16-00 Uppsummerande diskussion och avslut


Praktisk information:

Kostnad per deltagare:
Pris: 3 900 kr exkl moms. 
Lunch, för- och eftermiddagskaffe ingår.
 
Beloppet faktureras efter konferensen. Avbokning ska ske skriftligt senast fyra veckor innan konferensen, därefter debiteras full avgift. Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Plats: Helseplan / Nysam
Stadsgården 10, Stockholm
T-bana Slussen
 
Kontaktuppgifter:
Noura Nilback
072-974 57 92
noura.nilback@helseplan.se