Praktiskt ledarskap Grupp 4

Arrangör Region Norrbotten
Praktiskt ledarskap Grupp 4
 

Praktiskt ledarskap ger dig insikter och praktiska verktyg för att stärka ditt ledarskap. Du får även ett värdefullt nätverk med andra chefer inom regionen.

Programmet vänder sig till dig som är ny som chef, eller till dig som varit chef ett tag men inte genomgått något grundläggande ledarutvecklingsprogram. Du ska ha varit personalansvarig chef i minst ett år vid programstart.

Varje del i programmet är obligatorisk och kostnaden  debiteras respektive verksamhet. Respektive verksamhet bekostar även arbetstid, eventuella resor och extra nätter för boende. Ingen återbetalning av upplupna kostnader vid ev. förhinder att delta.

Respektive deltagare ansvarar för bokning av eventuellt boende i anslutning till kurstillfällena.  


  • 14-15 januari 2020, Sunderby Hotell & Konferens 
  • 19-20 februari 2020, Sunderby Hotell & Konferens 
  • 21-22 april 2020, Sunderby Hotell & Konferens 
  • 26 maj 2020, Vineyard Event & Konferens
     

Varmt välkommen!