Nationellt centrum - Nätverksträff

Arrangör Energikontor Sydost
Plats Göteborg
24/9 Inspirationsdag
 
24/9 Gemensam middag
 
25/9 Nätverksträff
 

Nätverksträff #6
Datum: 24-25 september
Plats: Göteborg
Program: 


Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd