Skattefrågor för fåmansaktiebolag och dess ägare

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2019-12-05 14:3016:30
Plats Continental de Sud, Ystad
Skattefrågor
 

Skattefrågorna är ständigt i fokus och i Januariavtalet talas det om behovet av en skattereform. Dagens regelverk erbjuder en del möjligheter som inte givet överlever en sådan reform. Anders Månsson, partner och skatterådgivare på PwC, delar med sig av möjligheter som dagens regelverk erbjuder bland annat i samband med generationsskiften och omstruktureringar men också sin syn på vad som kan vara på gång inom skatteområdet. Fokus under seminariet kommer att ligga på frågor som berör aktiebolag och dess ägare.