Att bygga Stockholm

Arrangör Bostad 2030
Tid 2019-09-17 09:0011:00
Plats Strandvägen 7A, Stockholm
Fullbokad
Att bygga Stockholm
 
vänteplats att bygga stockholm
 

Lars-Fredrik Andersson, docent Umeå universitet, har undersökt relationerna mellan fastighetspriser och produktionskostnader och hur det påverkar byggandet.

Seminariet inleds med presentation av slutsatserna i rapporten, och följs upp av panelsamtal med Svensk Byggindustris bostadspolitiskt ansvariga Anna Broman, Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg samt Sandro Scocco, Bostad 2030. Samtalet modereras av Lisa Pelling, Arena Idé.

Investeringsteorin Tobins q – att snabbt ökande fastighetspriser borde leda till ett kraftigt ökat byggande – har undersökts i den här rapporten, som heter Att bygga Stockholm.

Den tittar på byggandet i Stockholm över tid, och ställer frågan: om Tobins q-teorin stämmer, varför ökar då inte byggandet mer? Rapporten pekar på markpriser och produktivitetsutvecklingen som förklaringsmodeller.