Vi utvecklar Malmö City med smart teknologi

Arrangör Nyföretagarcenter Syd / EC Södertull
Tid 2019-09-05 08:3012:30
Plats EC Södertull, Södra Vallgatan 5, Malmö
Vi utvecklar Malmö City med smart teknologi
 

Smart City innehåller många beståndsdelar. Vi har på årets möte bestämt oss att titta närmare på nedanstående tre delar. 
• Infrastruktur och teknologi. Effektiva transporter och morgondagens individuella mobilitet. 
• Företags- och innovationskultur. Produktivitet. Lokala och globala kontakter. 
• Kultur och välbefinnande. Hälsa och säkerhet.

Program
8.00 - 8.30 | Incheckning och frukost
8.30 - 9.30 | Visionärerna. Fyra möjliga framtidsscenarier med fyra olika infallsvinklar. Dess ska inspirera till arbetet i de tre workshop grupperna. 9.30 - 11.30 | Workshops
12.00 - 12.15 | Presentationer av workshopparnas arbete.

VÄLKOMMEN!

Efter den 5 september kommer Cityutvecklingsgruppen att ta fram några konkreta förslag, som ska drivas vidare. Cityutvecklingsgruppen är fri och obunden grupp av engagerade Malmöbor som vill förbättra Malmö City. Följande specialister har varit aktiva;

- Professor Lars Samuelsson
- Samhällsutvecklare Joakim Ollén
- Styrelseordförande Wihlborgs Anders Jarl
- Arkitekterna Urban Skogmar SWECO
- Charlotte von Brömssen BSK A
- Pontus Åqvist Open Studio
- Zoltan Kiss Urban Vision
- VD Hub Park Tomas Strandberg
- Styrelseordförande och f.d. stadsbyggnadsdirektör Malmö Christer Larsson
- Director Form Design Center Dorte Bo Bojesen
- Direktör Duxiana Charlotte Ljung
- Ordförande Svenska Kyrkan Claes Block
- 17 mindre entreprenörer verksamma i City