Att segla som jungman på Tre Kronor

Arrangör Föreningen Briggen Tre Kronor
Tid 2019-05-06 18:0021:00
Plats Salongen i Tre Kronor af Stockholm. Örlogsvägen 11, Stockholm
Att segla som jungman på Tre Kronor
 

Per Björkdahl berättar med lite återblickar i bild från tio säsonger - om hur det är att segla som volontär ombord.
Hur besättningen är organiserad, vad som krävs, vilka arbetsuppgifter som ingår och olika typer av seglingar.

Måndag 6 maj kl 18:00 - ca 21
Plats: Salongen i Tre Kronor af Stockholm, Örlogsvägen 11, Kastellholmen.
Anmälan obligatorisk p g a begränsat antal platser.

Enklare förtäring till självkostnadspris serveras.