Coachande Ledarskap 2020

Arrangör FlowPartner AB
Coachande ledarskap 31 mars- 2 april i Malmö
 

Hur mycket skulle det vara värt för dig och din organisation om du lärde dig att använda frågor som en metod för att hjälpa människor att övervinna problem, kunna påverka sin situation och ta fram sin potential?

Välkommen till vår tredagars träning i coachande ledarskap. Du tränar konkret din förmåga att använda frågor för att minska missförstånd och öka samförstånd, skapa tydlighet och fokus på resultat samtidigt som du är medskapare till en lärande kultur.

Du får träna:

  •  M3 – My business, Målande, Motiverande mål
  •  Coachingsamtalets 5 nycklar
  •  Struktur för samtalet – Nuläge, Önskat resultat, Hinder, Resurser
  •  Sortering i vad som sägs och vad som kan påverkas

Denna träning har under de senaste 9 åren endast varit tillgänglig för de 

gått vårt längre program.

Pris

Priset är 13.900 kr exkl moms. I priset material, fika, lunch och intyg. Inga förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!