Avhopp i utbildning - varför?

Arrangör Learning Center och AHA
Tid 2019-04-16 14:1515:30
Plats HiG - Bibliotekets sammanträdesrum 23:401, plan 4
Avhopp i utbildning - varför?
 

Innehåll:

Annica Björkman, AHA inleder. Hon kommer prata om ett projekt/studie som heter ”Jag ger upp” –  en kartläggning och analys av orsakerna till varför studenter inom kriminologi, sjuksköterske-och specialistsjuksköterskeprogram väljer att avsluta sin utbildning innan erhållen examen". 

Frågeställningar

1. Varför väljer studenter att avsluta sin utbildning innan de erhållit sin examen?

2. Vilket stöd upplever studenterna att de skulle behöva för att möjliggöra en återgång till sina studier?

3. Vilka resurser upplever studenterna att de hade behövt för att förhindra att de avslutat sin utbildning innan erhållen examen?

 

Diskussionen även generellt kring avhopp, avbrutna studier, genomströmning (retention) och interna/externa orsaker till detta.

Se om projektet på AHA här: REF: http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1197989/FULLTEXT01.pdf (sid 102)

 

Välkomna!

 

 

Datum: Tisdag 16/4-2019

Tid: 14:15 - 15:30

Var: Lokal 23:401  (Sammanträdesrummet i biblioteket, plan 4).Anmälan senast 15/4-2018.


Alla våra seminarier är kostnadsfria!


Om du har några frågor eller vill avboka kontakta Mats Brenner, mbr@hig.se