NetPort Science 24 januari

Arrangör NetPort Science Park
Tid 2019-01-24 07:3009:00
Plats Living Lab på NetPort Science Park, Karlshamn
Jag kommer och vill gärna ha frukost
 
Jag kommer men utan frukost
 

Designfiktion: Hur kan spekulationer om framtiden hjälpa oss förstå samtiden?


I science fictionserier som Black Mirror på Netflix möter vi framtidens teknik i berättelseform. Samtidigt befinner vi oss mitt i en uppkopplad värld som ibland känns som en cyberpunkfantasi. Inom teknikutveckling finns ett stort behov av att kritiskt spekulera kring möjliga användningsområden och dess påverkan på samhället nu och i framtiden. Designfiktion är ett område som ägnar sig åt detta. Det kan också fungera som kreativ språngbräda för exempelvis nya idéer, tjänster och produktinnovationer, oavsett vilken bransch du verkar i.

Designfiktion är en metodik som hämtar inspiration från film, spel och science fiction och handlar om att spekulera om en nära framtid genom gestaltningar i olika medieuttryck. I utbildningarna vid BTH Campus Karlshamn används designfiktion som ett sätt att medvetandegöra en teknikutvecklares ansvar i skapande processer.


Paul Carlsson och Leo Andrea Nordwall är universitetsadjunkter från Blekinge Tekniska Högskola. De föreläser om designfiktion och spekulativ kritisk design och hur det kan vara relevant och inspirerande för er verksamhet samt hur ni kan använda berättande och science fiction i kritiska designprocesser. Paul håller på med forskarutbildning kombinerat med undervisning och har bakgrund inom TV- och videoproduktion. Leo Andrea är programansvarig för medieteknikprogrammet Digital bildproduktion, med bakgrund inom medieproduktion, grafisk design och medie- och deltagarbaserad konst.