KOSAVA - Nätverksträff #4

Arrangör Energikontor Sydost
KOSAVA - Nätverksträff #4
 

KOSAVAs fjärde nätverksträff arrangeras av Energikontor Sydost tillsammans med Borås stad. 

Datum:  30 januari
Tid:  10:00 - 15:45 (fika 09:30)
Var:  Borås Kongress
Adress: Akademiplatsen 2

Observera att nätverksmötet endast är till för KOSAVAs medlemmar.

Vid eventuella frågor, ta kontakt med:
Fredrik Mårdh
fredrik.mardh@energikontorsydost.se
0709-21 60 50

Observera:

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. 

Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas under tiden projektet pågår och så länge som bokföringslagen kräver, vilket är upp till sju år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på energikontorsydost.se/dataskydd