Frukostseminarium - Arbetsmiljö "Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen"

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Tid 2019-02-19 09:0011:00
Plats LO, plenisalen, Barnhusgatan 18, Stockholm
Frukostseminarium
 


Frukostseminarium - Arbetsmiljö "Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen"

LO-distriktets arbetsmiljökommitté bjuder in till en förmiddag på temat att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen.

Alkohol, läkemedel, spel, droger - Hur kan du agera och arbeta förebyggande istället för att reagera först när någon kommer påverkad till jobbet? Ett sätt är att gå från att tänka missbruk och beroende till att tänka ohälsa och skadligt bruk.

Ett smakprov av vad som kommer att lyftas under förmiddagen:
• Missbruk, skadligt bruk och beroende - vi reder ut begreppen
• Kultur -  Attityder, värderingar, mod, ledarskap skapar framgång
• Struktur - Riktlinjer ger chefer stöd och skapar samsyn i organisationen
• Kunskap - Vad behöver chefer och HR för att kunna agera? Vi tar upp riskfaktorer, tidiga signaler, roller och ansvar samt samtalet som verktyg.

Gäst: Robin Öberg ALNA expert på skadligt bruk i arbetslivet

Tid och plats: 19 februari 2019, LO, plenisalen, Barnhusgatan 18