Tillgänglighet till laddinfrastruktur - Elfordon Norr och SiSL-möte

Arrangör BioFuel Region, projekt SiSL
Tid 2018-10-17 09:3015:30
Plats Skellefteå Stadshotell, Skellefteå
Standardbiljett
 

Hur ser det egentligen ut med tillgängligheten av laddinfrastruktur? Fungerar det att ladda din elbil om du t. ex sitter i rullstol?  Hur lätt är det att ladda om du bara är på besök i en stad? Var ska laddinfrastrukturen placeras för att göra bäst nytta? 

Det är många frågor som ryms i tillgänglighetsperspektivet och det kommer vi att prata om den här dagen.  Vi kommer också att diskutera hur ett markavtal ska se ut för att både markägare och laddstolpeoperatör ska känna sig trygga med avtalet. 

Träffen genomförs inom ramen för projektet Stolpe in för Stad och Land. Varmt välkommen!